Akhil Bhartiya Hasya Kavi Sammelan Nagpur

Date   ::    05-Nov
Poets   ::    Sudeep Bhola, Arun Gemini, Jagdish Solanki, Rakesh Sharma Hairat, Vineet Chauhan, Poonam Verma, Mahesh Tiwari
Organizer   :: Nagpur Muncipal Corporation Nagpur Maharshtra
Venue   :: Sardar Valabh bhai patel ground, lakadganj, Nagpur

akhil-bhartiya-hasya-kavi-sammelan-nagpur

Leave Comment