Rashtriya Kavyitiri Sammelan New Delhi

Poets    ::    Nootan Kapoor, Mamta Sharma, Anju Jain, Tusha Sharma, Ruchi Chaturvedi, Ritu Goel, Poonam Bhatiya, Kirti Kale

Organizer    ::    Nagrik Parishad Delhi

Occasion    ::    Sardar Vallabh Bhai Patel Jayanti

Sanchalan    ::    Kirti Kale

Venue    ::    Arya Sabhagar, East of Kailash New Delhi

Chief Guest    ::    Ram Bahadur Rai

Leave Comment