Date    ::    04-Nov
Poets    ::    Vineet Chauhan, Ashok Sundrani, Suresh Mishra, Shambhu Shikhar, Prerna Thakrey, Faroz Sagar, Satish Sagar, Atul Jwala
Organizer    ::    Hindi Sanskrtik Manch, Ujjain MP
Occasion    ::    Diwali Milan
Venue    ::    Ujjain Madhya Pradesh

Akhil Bhartiya Kavi Sammelan Ujjain